VÄTSKESLÄCKARE MED TILLSATS

Green-släckarna är tillverkade i ambitionen med
att ha så låg miljöpåverkan som möjligt med
bibehållen hög släckeffekt mot bränder i fibrösa
material som bildar glöd.
Släckmedlet är fluortensidfritt, varför den har
begränsad effektivitet på flytande B-brand, så
kallad ”pölbrand”.
Ingår på grund av detta i begreppet Miljösläckare.
Släckarna är Milieukeur-certifierade, vilket
inte bara innebär en låg halt av miljöskadliga
ämnen, utan att Presto som tillverkare också tar
ansvar om att ta hand om t.ex. släckvätskan på
ett korrekt och miljövänligt sätt efter det att
släckaren blivit utdömd

Green

Artikel nr.       Modell                Kapacitet            Klassning
2914                 S9 Green            9 liter                    55A

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Green vätskesläckare med tillsats är tillverkade i ambitionen med att ha så låg miljöpåverkan som möjligt med bibehållen hög släckeffekt mot bränder i fibrösa material som bildar glöd. Vi kallar dessa släckare för Presto Green. Presto Green innehåller ett släckmedel som är fluortensidfritt men innehåller andra tensider (som är kontrollerade avseende nedbrytbarhet*) och ingår därför i vårt sortiment av miljösläckare. Släckmedlet är avsett för A-brand och har därför begränsad effektivitet på flytande B-brand.

Släckaren är Milieukeur-märkt vilket innebär att släckmedlet är tredjepartskontrollerat avseende kemiskt innehåll och miljöfarliga ämnen. För handbrandsläckare är detta den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven.

Släckmedlet i Presto Green är främst ett högeffektivt vätmedel som genom sin låga ytspänning snabbt tränger djup in i materialet. Det avdunstar snabbt för att på så vis släcka genom kylning, men lämnar även ett mikroskikt som förhindrar återanvändning. Släckmedlet i Presto Green är fluortensidfritt och därför även ett bra miljöval. Eftersom släckaren innehåller andra tensider avråder vi från användning utomhus.

Vid sanering används enklast en våtdammsugare eller absorberingsmedel. Eftertorka med trasa.

*enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 302B.

»Ladda ner produktblad här.

»Ladda ner säkerhetsdatablad här.