Återkommande kontroll

Sprinklertuber, svetsflaskor och handbrandsläckare med koldioxid, ska genomgå ”Återkommande kontroll” vart 10:e år. Ragnarssons Brandservice AB är ackrediterade för att utföra denna kontroll. All information som framkommer i vår ackrediterade verksamhet för kontroll av gasflaskor, behandlas med sekretess enligt SS-EN 17020-2012.
Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller.
I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.