Om Ragnarssons

Ragnarssons Brandservice AB är ett fullserviceföretag inom Brandskydd som etablerades 1972.
Vi har ett heltäckande sortiment med brandskydd för alla typer av kunder. Vi bedriver utbildning samt tillhandahåller en rad tjänster.
De flesta kunder anlitar oss genom avtal på rikstäckande, region- eller lokal nivå genom vilka vi åtar oss att sköta om översyn av brandredskap över hela Sverige genom central administration, egen service i närområdet samt genom samarbete med kollegor runt om i landet.
I vår fordonspark har vi moderna, energisnåla servicebilar. För att minska transporterna mellan huvudlager och kund har vi nio olika kundnära depåer, till vilka leveranser sker med egen lastbil.