Länkar

Arbetsmiljöverket
Boverket – byggregler
Elsäkerhetsverket
SVEBRA – Svenska Brandskyddsföretag
Svenska Brandskyddsföreningen