Personal

ADMINISTRATION

Ingvar Ragnarsson
vd

070–32 65 102
ingvar@ragnarssons.se

Maj-Lis Bengtsson
Order & ekonomi
Robert Karlsson
Utbildning

070–32 65 107
robert@ragnarssons.se

Susanne Eskilsson
Utrymningsplaner
Elin Sandh
Administratör

VERKSTAD OCH LAGER

Anthony Masterson
Lager & Transporter

070–32 65 106
verkstad@ragnarssons.se

Hannes Erixon
Verkstad & Transport
Fredric Ericsson
Verkstad & Provtryckning