Brandskyddsutbildning

I utbildningen ingår:

  • Hur brand kan uppstå och hur den släcks
  • De vanligaste brandorsakerna
  • Alarmering
  • Utrymning, varför återsamling är viktig
  • Film om brandförlopp, larm och räddningstjänst
  • Praktisk övning med brandsläckare
  • Praktisk övning hur man släcker brand i kläder
  • Omhändertagande av brännskada

» Gör en intresseanmälan här