Egenkontroll SBA

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.

I utbildningen ingår:

  • Historik och varför vi ska ha systematiskt brandskydd
  • Hur man upprättar en brandskyddspärm/Webb-SBA
  • Vilka ska redovisa sitt brandskydd till kommunen och vad skall redovisas.
  • Vad skall man titta på vid en egenkontroll
  • Ansvarsfrågor/organisation (Huvudansvarig, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant)

Utbildningen tar ca 4 timmar och görs lämpligast på ert företag i er verklighet.

>> Gör en intresseanmälan till kommande utbildning