BRANDSLÄCKARE LB6 FÖR BRAND I LITIUMBATTERIER

Artikel nr. 2920

» Ladda ner produktbladet här.

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Litiumjonbatterier innebär en speciell brandrisk och med dess stora energiinnehåll krävs rikligt med släckmedel även för små enheter för att uppnå tillräcklig kylning.
Litiumbatteribrandsläckaren är utrustad med en släcklans. Fördelen med lans är att kunna komma nära brandhärden och fördela släckmedlet mjukt med små vattendroppar.
Tömningstiden är lång.
Släckmedlet är en högeffektiv vätska som genom sin låga ytspänning snabbt kan tränga ner i materialet som brinner och släcka genom kylning. Runt batteriet finns andra
material som ev antänds av batteriet och behöver släckas och kylas. Släckare LB6 släcker även A och B bränder vilket har testats enligt gällande europastandard EN3-7.