Koldioxidsläckare

Artikel nr. 1201 Presto K5 Koldioxidsläckare 89B
Artikel nr. 1102 Presto K2 Koldioxidsläckare 34B

 

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Koldioxidsläckare K2/K5

Presto koldioxidsläckare är avsedda för
släckning av brand i vätskor, gaser och brand
i elektriska anläggningar. Då släckning
med koldioxid ger en ren släckning utan
sekundärskador är dessa släckare särskilt
lämpliga för användning i:
• Verkstäder
• Gatukök
• Kök
• Laboratorier
• Finmekanisk industri
• Elutrustning

» Ladda ner produktblad här.