Brandtätning

Utprovade, testade och typgodkända system. Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand.
Ytorna runt genomföringar samt hål, tätas i brandcellsväggar. Spridningen av brand begränsas till ett mindre utrymme och ger tid till utrymning och brandbekämpning. Ett vanligt förekommande material för brandtätning är gipsbaserad brandskyddsmassa som blir slät vid montage. Det finns även målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning (gör det enklare vid nydragning av kablar.) Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används.
Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda Er en bra tekniska lösning – och till en låg kostnad – utan att ge avkall på funktion och säkerhet.

1 produkt