Akuthink

Standardinnehållet i vår akuthink enligt beskrivning nedan.
– Handskar
– Skyddsglasögon
– 2 st Sanolmatta – gul för olja
– 2 st Fixolmatta – blå för alla vätskor
– Avfallssäck (125 l) i extra kraftig kvalitet
– Sanol – längd 1500 mm

Innehållet kan dock kundanpassas efter behov och önskemål.

Beskrivning

Akuthink med de mest nödvändiga skyddsprodukterna.