Diamix

Diamix Granulat 10 kg/fp

Artikel nr. 55800 för utomhusbruk
Artikel nr. 55801 för inomhusbruk

Beskrivning

Effektiv sanering av oljor, fetter, vatten, lösningsmedel, kemikalier och andra flytande ämnen på fasta ytor. Diamix absorberar och neutraliserar giftigt, brandfarligt och explosivt spill och är säkert (kemiskt inert).

  • Halkfritt
  • Obrännbart
  • Kemiskt inaktivt
  • Snabbverkande
  • Ekonomiskt
  • Miljövänligt