Sanol Länsa

Innehåll: Kol, kväve, vatten, ammoniumfosfat och vattenlösligt salt.
Vikt/matta: ca 270 g
Standardförpackning: 80m i 10-meterslängder
Absorptionskapacitet: 12 – 15l olja/m
Tillverkare: Sanol AB, Nättraby, Sweden
Övrigt: Blöder inte – håller absorberad vätska kvar i produkten.
Sanol kan deponeras som grovsopor. Efter absorption av miljöfarliga vätskor ska det deponeras enligt anvisningar från lokala miljömyndigheter. Sanol är biologiskt
nedbrytbart.

»Ladda ner produktblad här.

Beskrivning

Sanol är utmärkt att använda vid spill och läckage av olja, bensin och diesel. Det absorberar ej vatten och kan därför användas utomhus vid regn – samt i vatten. Sanol släpper ej ifrån sig absorberad vätska. Det är ett biologiskt nedbrytbart bioskum som i huvudsak består av kol, kväve och vatten och reagerar inte kemiskt med vätskor. Sanol är helt miljövänligt. Finns i olika storlekar, som länsor och i lösvikt.

Sanol länsa
SANOL absorptionslänsa används främst vid olje-skadeolyckor i sjöar, hamnar och vattendrag, men länsan kan också vara användbar för inringning av större oljespill eller läckage inom industriell verksamhet.