Presto Skumsläckare Eco Plus

Skumsläckarna i Prestos Eco-programmet finns i olika storlekar och brandklasser. Brandklassen anges på släckarens etikett enligt Europastandarden SS-EN3. Skumsläckare är lämpliga för bl. a. kontor, industrier, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, ladugårdar och alla typer av bostäder där man vill undvika nedsmutsning.

Artikel nr. 2906 Presto 6 liter Eco Pro- 27A 183B
Artikel nr. 2907 Presto 6 liter Eco Plus- 34A 183B

Artikel nr. 2911 Presto 9 liter Eco Plus- 43A 233B
Artikel nr. 2912 Presto 9 liter Eco Ultra – 55A 233B
Artikel nr. 2914 Presto 9 liter Eco Green – 55A 233B

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A- och B-bränder. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd; t.ex. trä, tyg, plaster eller papper. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, olja, fotogen och lacker.

Skumsläckarna i Prestos Eco-programmet finns i olika storlekar och brandklasser. Brandklassen anges på släckarens etikett enligt Europastandarden SS-EN3.Skumsläckare är lämpliga för bl. a. kontor, industrier, offentliga lokaler, skolor, sjukhus, hotell, ladugårdar och alla typer av bostäder där man vill undvika nedsmutsning.

»Ladda ner produktblad här.