Presto Metallsläckare

Artikel nr. 2010
12 kg P12M D

Beskrivning

Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer.
Presto metallbrandsläckare har skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium.
Släckeffekten erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° till +60°C.

» Ladda ner produktblad här.