Brandskyddstätning

FS-Flex C
Tätningsskivor belagda med silikonskum. Vid större genomföringar av kablar, rör och ventilationskanaler.

FS-Flex D
Silikontätning som appliceras tillsammans med keramiska fiber. Flexibel tätning för små och medelstora öppningar för kablar rör och ventilationskanaler.

FireStop Sealant 1000
En-komponent silikonmassa speciellt för brandtätning. Massan appliceras på ena sidan av genomföring som isolerats med stenull eller keramiskt fiber. Tub om 310 ml.

FireStop Sealant 400
Brandhärdig Akrylmassa som används till tätning där en övermålningsbar yta önskas. Massan expanderar vid upphettning. tub om 310 ml.

FS-Standard
Brandtätning av lättbetongtyp. Massan blandas med vatten till önskad konsistens. ca 0,4 kg / dm2.
Hink om 10 eller 25 liter, samt 50 liters säck.

FS-Universal
Förmålade mineralullsskivor och tätningsmassa för tätnning av såväl kabel- rör och ventilationsgenomföringar.
Kniparen
För både kablar och plaströr. Har en invändig beläggning som sväller vid upphettning och tätar effektivt mot eld, rök och gas. Kniparen finns i VP-rörsdimensioner, samt 60 och 90 mm.

Brandskyddskudde.
Temporär brandtätning av genomföringar där arbete pågår. Vid brand sväller kuddens ytskikt och tätar effektivt.
Storlekar: 400 x250x85  och  200x250x85
Förslutaren
Monteras på plaströr som går igenom brandcellsvägg eller golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas. För rördimension upp till 160 mm.

Kategori: