Kontroll – Brandventilation

Underhåll och reparation av brandventilation
En fungerande brandventilation underlättar brandsläckning och utrymning. Det begränsar också rökskador och brandpåverkan.