Kontroll – Brandredskap

Föreskrifter och standarder för kontroll av handbrandsläckare och brandposter.

Ragnarssons Brandservice AB utför kontroll och underhåll enligt serviceinstruktionerna SVEBRA S92:2 samt enligt standarder SS EN 671-3 och SS 3656.

SVEBRA S92:2
Allmänna service- och omladdningsföreskrifter för handbrandsläckare. Antagna 1992 av Svenska Brandförsvarsföreningen och omarbetade år 2001.
Stor vikt läggs här vid tillverkares krav på underhåll.

SS EN 671-3
Standarden anger behörigheter, kontroller och underhåll av brandposter.

SS 3656
Handbrandsläckare – underhåll och omladdning. Vänder sig till samtliga parter som förfogar över handbrandsläckare. Standarderna anger rutinkontroll som kan utföras av ägare underhålls- samt omladdningsåtgärder som skall utföras av utbildad serviceman. Standarderna anger även tidsintervaller för dessa underhållsåtgärder. De kompletterar 3 kap. §2 Arbetsmiljölagen och §41 Räddningstjänstlagen.

Återkommande kontroll
Koldioxidsläckare består till största delen av en gasflaska. Denna ska genomgå Återkommande kontroll vart 10:e år. Ragnarssons Brandservice AB är ackrediterade för att utföra denna kontroll.
Läs mer om Återkommande kontroll av gasflaskor