Punktsprinkler

Kolsyreanläggning CO2 Punktsprinkler

Ett effektivt punktskydd för slutna utrymmen som släcker helt rent och inte lämnar några rester. Används exempelvis till gnistbearbetningsmaskiner, kopplingsskåp och pressar.

Byggs på plats och anpassas efter behov och förutsättningar. Systemet består av gasflaskor med koldioxid, rörsystem till sprinklerdysor och ett utlösningssystem som kan vara automatiskt eller manuellt.
Anläggningen kompletteras alltid med sirén då koldioxid är farligt för människor vid högre koncentrationer.
Kategori: Tagg:

Beskrivning

Ett koldioxidsystem släcker en brand inom några sekunder och begränsar brandskadan till ett minimum.
Eftersom koldioxiden är ett gasformigt släckmedel sprider det sig överallt, även i svåråtkomliga utrymmen.
Koldioxiden är helt ren. Den lämnar inga rester som måste saneras efter användning. Den leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrustning.

 

» Ladda ner produktblad här.