Ögonskölj Plum

Artikel nr. 13310 Sköljning av ögon vid kontakt med främmande partiklar och kemikalier. 500ml

Artikel nr. 13312 pH Neutral neutraliserar både syror och baser och är därmed ditt skydd vid allvarliga ögonolyckor. 200ml

Beskrivning

Det är extra viktigt att få snabb tillgång till första hjälpen vid ögonskador så att du kan skydda ett av dina viktigaste sinnen. Plum Ögondusch sköljer bort främmande ämnen som damm och smuts från ögat, medan pH Neutral neutraliserar syror och baser i ögat.