LÅS C-64

Artikel nr. 10317

Beskrivning

Standardlås för manöverluckor i trapphus. Öppnas med brandkårsnyckel.