Hjärtstartare Zoll AED Plus

ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd REAL CPR Help, som mäter bröstkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva  bröstkompressioner – den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut.

Artikelnr. 13175

» Ladda ner produktblad här.

Beskrivning

Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.

Vid ett plötsligt hjärtstopp är den kritiska faktorn alltid tiden. Enligt internationella riktlinjer bör hjärt och lungräddning sättas in inom en minut efter hjärtstopp och en hjärtstartare bör användas inom maximalt fem minuter. Hjärtstartaren ger en elektrisk chock som ger hjärtat en chans att återfå sin normala rytm. En hjärtstartare på arbetet, i hemmet eller på idrottsklubben kan betyda skillnaden mellan liv och död.