Brandskyddspärm

Internkontroll av brand- och utrymningssäkerhet.

Vi har EN pärm med ett komplett material för att du ska kunna göra en effektiv egenkontroll.

Ur Brandskyddsverkets Allmänna råd och kommentarer

Systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas såväl med avseende på förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Det innebär att ägare och innehavare fortlöpande bör bedöma brandriskerna och identifiera de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand.

En bedömning av om brandskyddet är tillfredsställande bör omfatta byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns. Det systematiska brandskyddsarbetet bör kunna kommuniceras med dem som berörs av det.

Enkel uppläggning
I den pärm som Ragnarssons Brandservice tillhandahåller introduceras du steg för steg i hur kontroller går till och vilka kunskaper som behövs. Vi har färdiga mallar, både i pärmen och på hemsidan som kan anpassas till er verksamhet.

Hemsida med uppdateringar
I pärmen finner du även inloggningsuppgifter till vår hemsida där du kan ladda ned nya och kompletterande dokument i format som du kan anpassa i ditt ordbehandlingsprogram. Här finns även standardblanketter och exempel. Vi har ingen begränsning på hur ofta eller hur mycket du laddar ned. Om det du söker inte finns där – kontaktar du oss.

 Systematiskt Brandskyddsarbete  (läs i Räddningsverkets Allmänna råd och kommentarer).

Kategori: Tagg:

Beskrivning