ADR BRUNNSTÄTNING

Artikel nr. 55874

Kategori:

Beskrivning

ADR är en europeisk överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Reglerna  innebär krav på transportören att vara förberedd om en olycka skulle ske. ADR Utrustning för att kunna ta hand om spill är krav.  En brunnsätning för brunn och avlopp  i rätt storlek är en nödvändighet.

Produkten uppfyller MSB rekommendationer för ADR transporter.

 

»Ladda ner produktblad här.