Latest Past Kurser

Heta Arbeten – Åsarp

Åsarp Centrumvägen 12, 521 70

Heta Arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. För att förhindra skador av den här typen krävs utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. För att få utföra s.k. Heta Arbeten krävs att man har rätt utbildning och är certifierad. Nästa kurstillfälle hålls den 19/3 i Åsarp.  » Gör din anmälan här.

2925kr

Heta Arbeten – Åsarp

Åsarp Centrumvägen 12, 521 70

Heta Arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. För att förhindra skador av den här typen krävs utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. För att få utföra s.k. Heta Arbeten krävs att man har rätt utbildning och är certifierad. Nästa kurstillfälle hålls den 6/2 i Åsarp.  » Gör din anmälan här.

2925kr