Inlägget gjort

Välkommen, Fredrik!

Fredrik Ericsson är vår nye medarbetare.
Han kommer att arbeta med allmänna verkstadsuppgifter och provtryckning.
Välkommen!

Kontaktuppgifter:
Fredrik Ericsson
Tel: 0515-50580
verkstad@ragnarssons.se