Heta arbeten utbildning

Grundutbildning – Heta Arbeten

Heta Arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. För att förhindra skador av den här typen krävs utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. För att få utföra s.k. Heta Arbeten krävs att man har rätt utbildning och är certifierad. 

Vi utbildar dig enligt Svenska Brandförsvarsföreningens säkerhetsregler, vilka ligger till grund för försäkringsbolagens föreskrifter vid Heta Arbeten (svetsning, lödning, skärning etc.
 
I utbildningen ingår:
- instruktör, godkänd av Svenska Brandskyddsföreningen. 
- kurslitteratur
- praktiska övningar
- certifikat: Heta Arbeten 
- dokumentation och intyg efter genomförd kurs
- fika och Lunch
Kurstiden är 6 timmar

Nästa fasta kurstillfälle annonseras i hemsidans kalender i vänsterspalten.
 

Våra instruktörer är godkända av: 


Gör en intresseanmälan här:​   
Eller klicka på Brandskyddsföreningens logotype ovan för att anmäla direkt.


Har ni tecknat avtal om uppdragsutbildningar? Klicka och skriv in er kurskod här.