Produkter

Brandsläckare

 • 1. Presto PG2
  2 kg pulversläckare med fordonsstativ 13A 89B C
  Art.nr: 1810
 • 6. Presto Skumsläckare Eco Plus
  Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A- och B-bränder. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd; t.ex. trä, tyg, plaster eller papper. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, olja, fotogen och lacker.
  Art.nr: 2911
 • 8. Presto F6 Fettbrandsläckare
  Fettbrandsläckaren släcker brand i matfett, F-bränder, samt bränder i papper, tyg och andra fibrösa material. Släckaren är lämplig för alla kök där det finns fritöser och stekbord eller där stora mängder matfett förekommer.
  Art.nr: 2905
 • 9. Presto P12M Metallbrandsläckare
  Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer. Presto metallbrandsläckare har skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium.
  Art.nr: 2010