Historik


Ragnarssons Brandservice
grundades av Ingvar Ragnarsson 1972.

Under 70- och 80-talen ökade medvetenheten kring brandskydd med följd att investeringsviljan för brandskyddsutrustning steg.

Navet för all verksamhet är Åsarp där en egen fastighet för kontor, verkstad och lager köptes 1984.