Brandskyddsutbildning


I utbildningen ingår:
  • Hur brand kan uppstå och hur den släcks
  • De vanligaste brandorsakerna
  • Alarmering
  • Utrymning, varför återsamling är viktig
  • Film om brandförlopp, larm och räddningstjänst 
  • Praktisk övning med brandsläckare
  • Praktisk övning hur man släcker brand i kläder
  • Omhändertagande av brännskada
 
Nästa fasta kurstillfälle annonseras i hemsidans kalender i vänsterspalten.
<<<<
 
Gör en intresseanmälan till kommande utbildning här: