Utrymmningsplaner/system

 Vi utformar utrymningssystem...

...och ritar utrymningsplaner (enligt SS 2875)