SBA – Egenkontroll Webb

Här får du tillgång till ett webb-baserat verktyg för att utföra egenkontrollen av brandskyddet. 

Kontroller utförs enkelt med en surfplatta eller mobiltelefon med en lite större skärm. Kontrollpunkter finns utsatta på en karta över verksamheten. Det är lätt att hitta och symbolerna är enkla att förstå. Egenkontrollen går smidigt och när den är klar så är den åtkomlig även för huvudansvarig. Det går också att göra resultatet åtkomligt för Räddningstjänsten.
 
Huvudansvarig kan enkelt få en översikt på hur kontrollarbetet utvecklas på flera olika adresser eller avdelningar.
 


_________________________________________________________________________________________

Här kan du gå direkt till WEBB-SBA och logga in, antingen som Administratör eller för att utföra egenkontroll.


Klicka här för att komma till inloggningsfönster.