Övriga utbildningar

Vi utbildar också inom

HLR
HLR + AED
Brandfarlig vara
Utrymningsövning

Kontakta oss för mer information