Produkter

Brandventilation

Rökgaser är giftiga och hindrar sikten och måste därför ventileras bort så att människor kan utrymma från en brinnande byggnad samt göra det möjligt för räddningstjänst att lokalisera branden och släcka den. Brandventilatorer kan bidra till en lyckad räddningsinsats. En brandventilator behöver regelbundet underhåll och tillsyn för att fungera bra. Det här gäller speciellt om den utsätts för sträng kyla och snö eller sitter i krävande miljöer, som t.ex. korrosiv atmosfär eller där den utsätts för kraftig nedsmutsning. Ragnarssons Brandservice har ett välsorterat lager med reservdelar till de flesta brandventilatorer som förekommer på marknaden.