Utbildning – Egenkontroll SBA

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete

I utbildningen ingår:
  • Historik och varför vi ska ha systematiskt brandskydd
  • Hur man upprättar en brandskyddspärm/Webb-SBA
  • Vilka ska redovisa sitt brandskydd till kommunen och vad skall redovisas.
  • Vad skall man titta på vid en egenkontroll
  • Ansvarsfrågor/organisation (Huvudansvarig, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant)
Utbildningen tar ca 4 timmar och görs lämpligast på ert företag i er verklighet.

Gör en förfrågan om att boka utbildningstillfälle här.