Kurs Heta arbeten 22/2

Grundutbildning – Heta Arbeten

Heta Arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. För att förhindra skador av den här typen krävs utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. För att få utföra s.k. Heta Arbeten krävs att man har rätt utbildning och är certifierad.

Nästa kurstillfälle hålls den 22/2 i Åsarp. Gör en anmälan Här.